Randi Hellum

Født 23. mars 1932
Død 7. januar 2019, Ringerike