Informasjon

Trond Håvelsen

  • Født: 3. desember 1964
  • Død: 29. august 2019

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: