Informasjon

Unni Arnlaug Borch Kodahl

  • Født: 7. juni 1950
  • Død: 28. november 2019

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: