Pål Valstad

Født 13. mai 1960
Død 9. januar 2017


Om seremonien

Bisettes i Konnerud kirke fredag 20. januar kl. 13.00. Seremonien avsluttes i kirken. Like kjært som blomster er en gave til kreftforskning. Gaven kan gis i kirken eller på Påls minneside på buskerudbegravelse.no

Tid og sted for seremonien 20-01-2017 

Adresse til bisettelsen

Konnerud kirke, Gramsborgveien 3, 3032 Drammen